ارتباط با ما

مرکز انتشارات ثوره تمامی خدمات خود را در طول ۲۴ ساعت شبانه روز به صورت مجازی ارائه می نماید و هیچگونه نیازی به مراجعه حضوری و یا برقراری تماس تلفنی با این مرکز وجود ندارد. با این حال و به منظور جلب اعتماد همراهان گرامی آدرس و شماره تماس دفتر انتشارات در ادامه ارائه گردیده و تأکید می گردد:

مراجعه حضوری به دفتر انتشارات تنها با هماهنگی قبلی و تماس تلفنی تنها در ساعات اداری امکان پذیر می باشد.

نشانی دفتر انتشارات: تهران، بلوار امام رضا، خیابان لهراسب، پلاک ۹، واحد ۶
کد پستی: ۱۸۵۳۷۸۳۸۱۵
تلفن: ۳۳۶۱۹۵۲۹
دورنگار: ۳۳۶۱۲۹۴۶
پست الکترونیکی: info@thoureh.ir
نشانی اینترنتی: www.thoureh.ir